Su vaikais kalbėti  lytiškumo tema daugeliui yra nepatogu, gėda, o dalis žmonių net nežino, kaip pradėti šią temą ir kaip giliai galima ją plėtoti pokalbyje su vaiku. Dėl šių priežasčių vaikai lieka su daug neatsakytų klausimų arba klaidingais įsitikinimais apie save kaip moterį ar vyrą, vaidmenis visuomenėje, seksualinius  ir tarpasmeninius santykius, reprodukciją ir lytinę sveikatą  bei kitus su lytiškumu susijusius aspektus.

  Ši paskaita skirta specialistams dirbantiems su vaikais ir siekiantiems prisidėti prie vaikų lytiškumo ugdymo. Ji skirta suformuoti teisingą asmenų dirbančių su vaikais požiūrį į lytiškumą ir suteikti svarbiausią informaciją apie tai, kuri būtų naudinga praktiniame darbe.

PASKAITOS TEMA: Lytiškumo ugdymas: teorija ir praktika.

TRUKMĖ: 60-80 min.

KAM SKIRTA: visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitiems asmenims dirbantiems su vaikais.

VIETA: mokykla, darželis ar kita paskaitai tinkama vieta visoje Lietuvoje.

DALYVIŲ SKAIČIUS: neribojamas.

KAINA: sutartinė.

PASKAITOS AUTORĖ IR LEKTORĖ: psichologė Justina Zelionkaitė Dambrauskienė

Paskaitoje sužinosite:

  • Kas yra lytiškumo ugdymas.
  • Kokia yra lytiškumo ugdymo nauda.
  • Kur yra riba pokalbiuose apie lytiškumą, kurios tėvams peržengti nevalia.
  • Vaikų lytinės savivokos raida.
  • Kaip teisingai kalbėti su vaikais lytiškumo tema.
  • Didžiausios problemos ir jų sprendimo būdai susiję su vaiko lytiškumu.
  • Praktiniai patarimai  dirbant su vaikais.

Pažymėjimas apie išklausytą paskaitą neišduodamas.